Týmto by sme chceli ubezpečiť všetkých, ktorí s prihlásením detí ešte váhajú, a aj tých, ktorí už sú prihlásení: 

- počas pobytu v tábore dbáme na dodržiavanie zvýšených hygienických štandardov prostredníctvom častého umývania rúk, používaním jednorazových papierových utierok, dezinfekcie rúk a dezinfekciou používaných spoločných priestorov, t.j. triedy, šatní, nábytku, sociálnych zariadení, chodby,

- strava pre deti v tábore bude zabezpečená externým dodávateľom, ktorý je povinný dodržiavať všetky hygienické predpisy úradu verejného zdravotníctva, 

- máme zabezpečené meranie telesnej teploty (na vyžiadanie alebo v prípade podozrenia), v prípade podozrenia si vyhradzujeme právo neprijať dieťa do tábora a v prípade výskytu nepriaznivej situácie pristúpime k izolácii a aplikovaniu postupov v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a nemocnicou.

Samozrejmosťou je, že každý deň sledujeme epidemiologickú situáciu a riadime sa pokynmi úradu verejného zdravotníctva.

V prípade individuálneho nepriaznivého zdravotného stavu a teda neúčasti dieťaťa na táborovom pobyte alebo v prípade zrušenia tábora z úradnej moci bude účastníkovi vrátený celý poplatok alebo jeho alikvótna časť.

 

PREDBEŽNÝ PROGRAM

 

MIESTO konania - ZŠ M. R. Štefánika Galanta (za čerpacou stanicou smerom na Šaľu)

 

 

NÁSTUP do tábora - v pondelok od 7.45 hod (doprava individuálna), priniesť fotokópiu platného preukazu poistenca (alebo originál, my spravíme fotokópiu a originál sa vráti), podpísanie prihlasovacieho formulára na mieste

 

 

PRÍCHOD do tábora - každý pracovný deň od 7.30 hod (doprava individuálna)

 

 

TRVANIE tábora - každý pracovný deň do 16.00 hod (doprava individuálna)

 

 

NEZABUDNÚŤ: prikrývka hlavy, športová obuv, športové oblečenie, náhradné oblečenie, pri zhoršenom počasí teplejšie oblečenie a nepremokavý zvršok alebo pršiplášť, oblečenie musí byť najmä pohodlné, radšej staršie, obuv na prezutie (papuče, sandále)

 

 

Pretože voda v Termál centre má hĺbku 1,30-2,00 m, nie je v silách dozoru venovať sa plavcom aj neplavcom bez plávacích pomôcok súčasne (zo skúsenosti vieme, že pri počte cca 25 detí je 15-17 plavcov a zvyšok neplavcov), tábor Footballandia nie je plaveckým výcvikom, neplávajúce deti bez pomôcky budú musieť z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti ich samých aj ostatných detí sedieť vedľa bazéna.

 

 

KÚPALISKO: jednodňová návšteva kúpaliska Termál centrum Galandia vo štvrtok, v tento deň pribaliť plavky, uterák, PLÁVACIE KOLESO, RUKÁVY, VESTA, prípadne plavecké okuliare. 

môže byť: hračky a hry vhodné na hru vonku na ihrisku

 

 

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBALIŤ: jedlo, pitie, mobily, hracie konzoly, iné cennosti, peniaze (na zničenie alebo stratu týchto sa poistenie nevzťahuje)