Termíny na leto 2019

 

Športový tábor pre dievčatá od 6 do 15 rokov

29.7.2019 - 2.8.2019

Celodenný program s animátorom vo forme súťaží, športových hier a tvorivých dielní.

Účastnícky poplatok: 70 EUR

 

Športový tábor pre chlapcov od 6 do 15 rokov

5.8.2019 - 9.8.2019

Celodenný program s animátorom vo forme súťaží a športových hier. Každý deň iný šport.

Účastnícky poplatok: 70 EUR

 

Prihlasovanie na LETO 2019 prebieha doručením vyplneného prihlasovacieho formulára uverejneného tu:

 

Prihlasovací formulár 2019.doc

 

odoslanie formulára elektronicky na e-mailovú adresu footballandia@gmail.com je považované za jeho doručenie,

čím je dieťa záväzne prihlásené na táborový pobyt.

O ďalšom postupe budete následne informovaný prostredníctvom odpovede.

 

 

všeobecné obchodné podmienky.doc