Termíny na leto 2020

 

Športový tábor pre dievčatá od 6 do 15 rokov

čoskoro uverejníme

Celodenný program s animátorom vo forme súťaží, športových hier a tvorivých dielní.

Účastnícky poplatok: 

 

Športový tábor pre chlapcov od 6 do 15 rokov

čoskoro uverejníme

Celodenný program s animátorom vo forme súťaží a športových hier. Každý deň iný šport.

Účastnícky poplatok: 

 

Prihlasovanie na LETO 2020 prebieha doručením vyplneného prihlasovacieho formulára uverejneného tu:

 

Prihlasovací formulár 2020.doc

 

odoslanie formulára elektronicky na e-mailovú adresu footballandia@gmail.com je považované za jeho doručenie,

čím je dieťa záväzne prihlásené na táborový pobyt.

O ďalšom postupe budete následne informovaný prostredníctvom odpovede.

 

 

všeobecné obchodné podmienky.doc