Termíny na leto 2020

 

Športový tábor pre dievčatá od 6 do 15 rokov

3.8.2021 - 7.8.2021

Celodenný program s animátorom vo forme súťaží, športových hier a tvorivých dielní.

Účastnícky poplatok: 80€

 

Športový tábor pre chlapcov od 6 do 15 rokov

27.7.2021 - 31.7.2021

Celodenný program s animátorom vo forme súťaží a športových hier. Každý deň iný šport.

Účastnícky poplatok: 80€

Prihlasovanie na LETO 2020 prebieha doručením vyplneného prihlasovacieho formulára uverejneného tu:

Prihlasovací formulár 2020.doc

odoslanie formulára elektronicky na e-mailovú adresu footballandia@gmail.com je považované za jeho doručenie,

čím je dieťa záväzne prihlásené na táborový pobyt.

O ďalšom postupe budete následne informovaný prostredníctvom odpovede.

 

V deň nástupu prosíme o vyplnenie nasledovného formulára:

vyhlásenie bezinfekčnosti tábor 2020.docx

 

Týmto by sme chceli ubezpečiť všetkých, ktorí s prihlásením detí ešte váhajú, a aj tých, ktorí už sú prihlásení: 

- počas pobytu v tábore dbáme na dodržiavanie zvýšených hygienických štandardov prostredníctvom častého umývania rúk, používaním jednorazových papierových utierok, dezinfekcie rúk a dezinfekciou používaných spoločných priestorov, t.j. triedy, šatní, nábytku, sociálnych zariadení, chodby,

- strava pre deti v tábore bude zabezpečená externým dodávateľom, ktorý je povinný dodržiavať všetky hygienické predpisy úradu verejného zdravotníctva, 

- máme zabezpečené meranie telesnej teploty (na vyžiadanie alebo v prípade podozrenia), v prípade podozrenia si vyhradzujeme právo neprijať dieťa do tábora a v prípade výskytu nepriaznivej situácie pristúpime k izolácii a aplikovaniu postupov v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a nemocnicou.

Samozrejmosťou je, že každý deň sledujeme epidemiologickú situáciu a riadime sa pokynmi úradu verejného zdravotníctva.

V prípade individuálneho nepriaznivého zdravotného stavu a teda neúčasti dieťaťa na táborovom pobyte alebo v prípade zrušenia tábora z úradnej moci bude účastníkovi vrátený celý poplatok alebo jeho alikvótna časť.

 

všeobecné obchodné podmienky.doc