NAŠE MOŽNOSTI:

  • V prípade záujmu o individuálny tréning nám pošlite e-mail na adresu footballandia@gmail.com. Nezabudnite uviesť meno dieťaťa, dátum narodenia a telefonický kontakt na vás alebo priamo zavolajte na tel. č. 0905 249 290. Následne Vám oznámime, kedy a kde sa môže Vaše dieťa pripojiť na tréning. Individuálny tréning je možné nastaviť aj na dospelých záujemcov.
  • V prípade záujmu o precvičovanie zumby pre deti aj dospelých nám taktiež pošlite e-mail na adresu footballandia@gmail.com. Nezabudnite uviesť miesto záujmu a počet záujemcov a telefonický kontakt na vás alebo priamo zavolajte na tel. č. 0903 688 203. Následne Vám oznámime, kedy a kde sa môžete prísť pozrieť na už fungujúce cvičenie.

 

                              

Zároveň prosíme Vás o finančné alebo materiálne príspevky, ktorými podporíte našu snahu o podporu iných.

Vaša spolupráca s nami bude fungovať na základe vzájomnej písomnej alebo ústnej dohody podľa nasledovných stanovených pravidiel (fungovanie na základe sponzorských príspevkov, členských príspevkov alebo úhrady za reklamnú plochu).      

Ako s nami spolupracovať?

 

Partner

- reklama na vybranej internetovej stránke

- reklama počas turnajov prípraviek niektorého ročníka 2003, 2004, 2005

 

ZLATÝ PARTNER

- reklama na internetových stránkach Footballandia.sk, ga2003.sk,  ga2004.skga2005.sk

- reklama na športových dresoch vybraného detského družstva

- reklama počas všetkých turnajov

 

3. GENERÁLNY PARTNER

- reklama na internetových stránkach Footballandia.sk, ga2003.sk, ga2004.skga2005.sk

- reklama na športových dresoch všetkých detských družstiev

- poďakovanie v regionálnej tlači

 

 

Všetky detailné špecifikácie sú predmetom individuálnej dohody zúčastnených strán.