Zumba s Andy 7.5.2013 ZŠ Štefánikova

Opekačka v Hodoch apríl 2013

Turnaj ZŠ Zober loptu nie drogy marec 2013

Galéria leto 2012