ZAČÍNAME 9. marca 2019 na ZŠ Štefánikova ulica

Tréning je vhodný pre chlapcov a dievčatá vo veku 5-18 rokov. Tréningový program je inšpirovaný individuálnymi zručnosťami hviezd svetového floorballu súčasnosti. Základným kameňom výučby je predstavenie a osvojovanie individuálnych floorballových zručností a získavanie pozitívnych skúseností v hre.

 

Miesto tréningu: ZŠ Štefánikova ulica Galanta (za benzinkou Slovnaft)

Trvanie: 1 - 1,5 hod. (podľa vekovej kategórie)

Deň konania: PIATOK 15.00

Na tréning stačí prinies športové oblečenie a tenisky, tréningové pomôcky vrátane hokejky zabezpečí FOOTBALLANDIA.

Čo sa budete učiť?

Ovládanie loptičky

Každý hráč s loptičkou, opakovanie technických cvičení oboma nohami

Prihrávky a spracovanie

Cvičenia a hry na zlepšenie prvého dotyku s loptičkou a dôraz na presné a kreatívne prihrávky

Zakončenie

Cvičenia a hry na zlepšenie techniky zakončenia v blízkosti bránky

Rýchlost

Cvičenia a hry na zlepšenie obratnosti, zrýchlenia a sily tak s loptičkou, ako aj bez nej

Cvičenia 1 na 1

Cvičenia a hry, ktorými sa naučíte klučky a ako si vytvoriť priestor proti tesnej obrane

ZMENA SMERU: Používa sa ku krytiu loptičky a otočeniu sa do požadovaného smeru.
ZASTAVENIE A VYRAZENIE: Vytvorenie priestoru zmenou tempa pohybu.
KLAMLIVÉ POHYBY (FINTY): Vytvorenie miesta po oboch stranách protihráča tak, aby sa dalo vystreliť, prihrať alebo bežať s loptičkou.