Medzi naše projekty patrí - okrem letných mestských denných športových táborov pre deti - aj všeobecná podpora detského športu ako takého.

Ak je aj Vám tento postoj priateľský a prirodzený, pomôžte nám pomáhať a staňte sa našim partnerom.

 

Naše predstavy sú zatiaľ takéto:

1. Podpora futbalu 

Pretože predseda občianskeho združenia Tibor je profesionálny tréner s EURO "B" futbalovou licenciou a platným trénerom COERVER COACHING, je táto orientácia samozrejmosťou.

Footballandia sa snaží získať finančné prostriedky, ktoré môže použiť na podporu detských futbalistov FC Slovan Galanta (prípravky ročníky U8 až U11).

V tomto prípade nás nájdete na štadióne v Hodoch každý pondelok, stredu a piatok.

2. Podpora zumby

Pretože podpredseda občianskeho združenia Andrea je profesionálnou zumba cvičiteľkou s licenciou medzinárodnej federácie Zumba a fitnes, aj táto orientácia je prirodzená.

Pridať sa môžete každý pondelok a  stredu o 18.15 hod. v telocvični Gymnázia Galanta a v utorok v MKS Dolné Saliby.

3. Individuálne tréningy

Od nového roka ponúka Footballandia možnosť trénovania individuálnym spôsobom.

 

Ako sa naša pomoc prejavila:

Pomáhali sme spoluorganizovať dvojkolový halový turnaj žiakov základných škôl vo futbale v spolupráci so združením Zober loptu nie drogy. Radi by sme zorganizovali futbalový turnaj na oslavy MDD.

Pomohli sme futbalovým prípravkárom s futbalovými pomôckami – lopty, bránky, držiaky na fľaše, rozlišovačky. Pomohli sme so zabezpečením autobusovej prepravy hráčov na ligové zápasy mimo Galanty.

Organizujeme “zumba maratón” pre žiakov prvého stupňa základných škôl, bližšie informácie sa dozviete od riaditeľov zúčastnených škôl.